Punkt małej poligrafii ksero oferuje usługi przydatne wszystkim studentom: kserokopiowanie, skanowanie, wydruki kolorowe i czarno-białe, miękka i twarda oprawa prac.

Na zajęcia, sprawdziany, zaliczenia przychodzi nieraz kopiować całe rozdziały książek, liczne artykuły z prasy fachowej albo po prostu wykłady, na których się nie było. Ksero i inne punkty tego rodzaju są też pomocą w czasie sesji, kiedy czekają nas kolokwia i egzaminy. Wreszcie na zakończenie studiów, kiedy przygotowujemy do druku pracę dyplomową, magisterską, licencjacką – adresy ksero znów są w użyciu.

Można tu zamówić formatowanie i wydruk przyniesionego na nośniku tekstu, co ratuje osoby, które mają przepisany tekst, ale nie radzą sobie z wstawieniem przypisów, wklejeniem ilustracji, ustawieniem marginesów, wrzuceniem numeracji stron. Po takiej obróbce komputerowej oddany do punktu tekst drukuje się w potrzebnej ilości egzemplarzy i oprawia według zamówienia (bindowanie, oprawa kanałowa, miękka lub twarda oprawa zaciskowa).