Najlepsze ksero

Punkt małej poligrafii ksero oferuje usługi przydatne wszystkim studentom: kserokopiowanie, skanowanie, wydruki kolorowe i czarno-białe, miękka i twarda oprawa prac. Na zajęcia, sprawdziany, zaliczenia przychodzi nieraz kopiować całe rozdziały książek, Czytaj więcej

Posted On :